the kiwi against white background

The Kiwi

Cognac, Succo Di Limone, Sciroppo, Kiwi