the kiwi against white background

The Kiwi

Coñac, Zumo De Limón, Almíbar, Kiwi