the kiwi against white background

The Kiwi

Conhaque, Suco De Lima-da-pérsia, Xarope Simples, Kiwi