absolutini against white background

Absolutini

Absolut Vodka, Vermute Seco, Azeitonas Verdes