mystic martini against white background

Mystic Martini

Absolut Vodka, Absinto, Azeitonas Verdes