white lady in environment
white lady in environment
white lady against white background

White Lady

Gin, Sok Z cytryny, Triple Sec, Białko Jajka, Skórka Z Cytryny