ODPOWIEDZIALNA KONSUMPACJA ALKOHOLU

The Absolut Company oraz wszystkie firmy wchodzące w skład Grupy Period Ricard cechuje wieloletnia tradycja promowania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Jest ona dla nas szczególnie ważna że względu na rodzaj produktów, które sprzedajemy. Większość ludzi kojarzy je z przyjemnością, z czymś radosnym, spotkaniami towarzyskimi. Trzeba jednak pamiętać, że spożywanie ich w sposób nieodpowiedzialny może przynieść zupełnie odwrotny skutek.

Z tego powodu wszystkie nasze działania marketingowe prowadzone są z troską o konsumenta. Jako firma jesteśmy również odpowiedzialni za to, jak traktujemy otaczający nas świat i jak zachowujemy się względem społeczeństwa, w którym żyjemy. Staramy się zawsze działać w sposób, który pokazuje, że zasługujemy na zaufanie i uznanie naszych interesariuszy, niezależnie od tego, kim i gdzie są.

Realizujemy wiele różnych inicjatywy, często we współpracy z organizacjami zewnętrznymi (w tym ze stowarzyszeniami branżowymi, organami regulacyjnymi, władzami publicznymi i przedstawicielami). Zarówno my (The Absolut Company AB) jak i wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Pernod Ricard, jesteśmy mocno zaangażowani w promowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i zachęcamy wyłącznie do umiarkowanego korzystania z naszych produktów.