Polityka prywatności

Polityka prywatności Online Wyborowa Pernod Ricard

t

Wyborowa Pernod Ricard respektuje prawa prywatności użytkowników, gdy korzystają oni z mediów cyfrowych (np. naszych stron internetowych, aplikacji na telefon, stron w mediach społecznościowych, wszelkich formularzy online w celu rejestracji na nasze wydarzenia itd.) oraz komunikują się z nami drogą elektroniczną.

W związku z tym, niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników, w jaki sposób Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 23, 61-070 Poznań oraz spółki należące do grupy Pernod Ricard (łącznie zwane dalej „Wyborowa Pernod Ricard”, „my”, lub „nasz/nasza/nasze”) zbierają, przechowują, korzystają i przetwarzają Dane Osobowe podane nam za pośrednictwem mediów cyfrowych obsługiwanych przez Wyborowa Pernod Ricard („Media Cyfrowe”).

Przy przetwarzaniu Danych Osobowych użytkownika na warunkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Wyborowa Pernod Ricard działa w charakterze Administratora Danych w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych podanych spółce Wyborowa Pernod Ricard.

Przed korzystaniem z naszych Mediów Cyfrowych, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności (jak również z Polityką Cookies Wyborowa Pernod Ricard – patrz punkt 2). W przypadku niewyrażenia zgody na Politykę Prywatności lub Politykę Cookies Wyborowa Pernod Riard, prosimy o niekorzystanie z Mediów Cyfrowych. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian postanowień Polityki Prywatności lub Polityki Cookies Wyborowa Pernod Ricard z ważnych przyczyn, tj. w celu dostosowania Polityki Prywatności lub Polityki Cookies do rozwiązań przewidzianych przepisami prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo w celu wdrożenia nowych technicznych sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów technicznych związanych ze świadczeniem dla Państwa usług albo gdy konieczność taka wynika ze zmiany zakresu usług oferowanych za pośrednictwem Strony. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników. Zachęcamy do regularnego czytania Polityki Prywatności i Polityki Cookies Wyborowa Pernod Ricard, aby wiedzieć o wszelkich zmianach w zakresie korzystania z Danych Osobowych użytkowników.

1. Jakie Dane Osobowe zbieramy i w jaki sposób?

„Dane Osobowe” dla celów niniejszej Polityki Prywatności oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania danej osoby lub skontaktowania się z użytkownikiem online lub offline.

Dane Osobowe są zbierane wyłącznie w celach określonych w punkcie 3 poniżej oraz za wiedzą użytkownika (tj. gdy są świadomie podawane w formularzach online dostępnych na naszych Mediach Cyfrowych) poprzez różne punkty kontaktu, zawsze w przypadku udziału w oferowanych funkcjach lub usługach, które mogą przybrać w szczególności formę:

 • Rejestracji lub zapisania się na Media Cyfrowe (aplikacje w telefonie, strony internetowe, media społecznościowe, itp.);
 • Funkcji „Wyślij do znajomego”;
 • Loterii i konkursu;
 • Subskrypcji programu lub newslettera;
 • Przystąpienia do programu lojalnościowego;
 • Korzystania z powiązanych produktów;
 • Organizacji imprez (zaproszenie lub formularze online na tabletach wypełniane przez nasze hostessy);
 • Szkolenia
 • Strony głównej marki (Brand Home);
 • Reakcji, pytań, badań, sondaży lub komentarzy za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • Wszelkich innych próśb wymagających podania Danych Osobowych.

Informacje zbierane w przypadku powyższych funkcji są różne pod względem ich rodzaju i zakresu
zależnie od danej aktywności. Żądane Dane Osobowe obejmują informacje pozwalające na identyfikację użytkownika oraz pewne informacje dotyczące jego życia prywatnego i ośrodka interesów (w zależności od aktywności, w których użytkownik bierze udział).

Z zastrzeżeniem wymogów obowiązującego prawa, możemy korzystać z różnych technologii do zbierania i podawania informacji na temat dostępu do naszych Mediów Cyfrowych i korzystania
z nich, a także danych demograficznych użytkowników naszych Mediów Cyfrowych uzyskanych od podmiotów zewnętrznych np. Google lub używanych mediów społecznościowych („Informacje o Korzystaniu”). Informacje takie mogą obejmować informacje na temat odwiedzanych stron, czasu trwania wizyt, dostępu lub podawania konkretnych informacji o napojach lub innych treści, w jakim języku, danych demograficznych (np. wieku, płci i dziedzin zainteresowań, w odpowiednich przypadkach) oraz odwiedzanych stronach przed wizytą na bieżącej stronie, tak abyśmy mieli więcej informacji na temat interakcji między użytkownikami i naszymi markami, a następnie mogli je dostosować i odpowiednio poprawić. Większość zbieranych Informacji o Korzystaniu co do zasady nie może być połączona z indywidualnym użytkownikiem, lecz jeśli mogłyby zostać one powiązane z użytkownikiem traktowane będą jak Dane Osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2. W jaki sposób stosujemy technologie śledzenia i dlaczego?

Wyborowa Pernod Ricard stosuje technologie śledzenia takie jak pliki cookies, adres IP lub logi w celu gromadzenia pewnych danych takich jak typ przeglądarki i system operacyjny, strona odsyłająca, ścieżka użytkownika w ramach serwisu, nazwa domeny dostawcy Internetu (ISP) itp. w celu poprawy korzystania i funkcjonalności naszych Mediów Cyfrowych oraz aby lepiej poznać, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych Mediów Cyfrowych oraz oferowanych za ich pośrednictwem narzędzi i usług. Technologie śledzenia pozwalają nam dostosować nasze Media Cyfrowe do indywidualnych potrzeb użytkowników.

 • Używamy Plików Cookies, aby lepiej poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Mediów Cyfrowych oraz oferowanych za ich pośrednictwem narzędzi i usług oraz do poprawy korzystania i ich funkcjonalności. Pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika nasze Media Cyfrowe korzystają z plików cookies i podobnych technologii („pliki cookies”). Pliki cookies to niewielkie pliki umieszczone na urządzeniu użytkownika, które służą różnym celom, np. pozwalają na sprawne poruszanie się między stronami, zapamiętują preferencje i ogólnie ulepszają działania użytkowników. Korzystanie z plików cookies na naszych Mediach Cyfrowych pozwala użytkownikom na lepsze korzystanie z Mediów Cyfrowych i pozwala z większą dokładnością na ocenę ich działania w naszym Serwisie. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookies oraz jak można je zablokować znajduje się w Polityce Cookies Wyborowa Pernod Ricard.
 • Adres IP to liczba stosowana przez komputery w sieci do identyfikacji komputera użytkownika przy każdym logowaniu się do Internetu. Możemy śledzić adresy IP m.in. w celu: (i) rozwiązywania problemów technicznych, (ii) utrzymania bezpieczeństwa i ochrony strony internetowej, (iii) ograniczenia dostępu do naszych Mediów Cyfrowych, aby zachować zgodność z przepisami prawa lub stosować się do ograniczeń umownych, oraz (iv) dla lepszego poznania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Mediów Cyfrowych;
 • Możemy (lub mogą to robić w naszym imieniu podmioty zewnętrzne) zbierać dane w formie logów, które rejestrują aktywność na naszych Mediach Cyfrowych i prowadzą statystykę w zakresie nawyków użytkowników w zakresie przeglądania treści na Mediach cyfrowych. Są one generowane anonimowo i pozwalają nam m.in. na gromadzenie danych na temat: (i) rodzaju wyszukiwarki i systemu operacyjnego użytkownika, (ii) sesji użytkownika (np. jego własnego adresu URL, daty i godziny jego wizyty na naszych Mediach Cyfrowych, oraz na temat odwiedzanych stron i czasu trwania tych odwiedzin), oraz (iii) innych podobnych danych dotyczących surfowania lub danych dotyczących historii odwiedzanych stron (click-stream). Korzystamy również z informacji zebranych w logach do naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, w ten sposób stale poprawiając i dostosowując świadczone przez nas usługi online. Logi służą wyłącznie wewnętrznym celom i nie są związane z żadnym konkretnym użytkownikiem.

 

3. W jakim celu korzystamy z Danych Osobowych?

Wszystkie zbierane Dane Osobowe są wykorzystywane w celach, w jakich zostały nam podane i/lub określonych w inny sposób w miejscu ich zbierania lub w niniejszej Polityce Prywatności.

Do celów tych zalicza się głównie:

 • Odpowiedź na żądanie użytkownika dotyczące usługi lub realizacji umowy
  • Przy rejestracji lub zapisywaniu się w naszych Mediach Cyfrowych w celu świadczenia subskrybowanej usługi: podawane Dane Osobowe służą oferowaniu korzyścii przywilejów zazwyczaj związanych z rejestracją, np. możliwość otrzymywania wiadomości wybranych przy rejestracji (np. subskrypcja newslettera, założenie konta, udział w loterii lub konkursie, zaproszenie na imprezę organizowaną przez Wyborowa Pernod Ricard lub udział w niej);
  • Reakcje, pytania lub komentarze za pośrednictwem formularza kontaktowego lub systemu powiadamiania na temat zgodności („Tell Us”): przy kontaktowaniu się za pośrednictwem formularza kontaktowego online, podane Dane Osobowe są wykorzystywane do wysłania odpowiedzi na pytanie lub komentarz.
  • Możemy korzystać z adresu e-mail w celu wysłania informacji o transakcji lub informacji administracyjnych (np. maila z potwierdzeniem przy zapisywaniu się lub anulowaniu danej rejestracji lub aktywności), a także pewnych ogłoszeń związanychz usługami (np. zawiadomień o aktualizacjach informacji dotyczących ochrony prywatności, zawieszonych funkcjach lub programach na naszych Mediach Cyfrowych, zmianach naszej polityki w zakresie usług lub wsparcia technicznego online lub innych powiązanych zmian)
 • Uzyskanie możliwości przesłania treści marketingowych dotyczących Wyborowa Pernod Ricard lub produktów tej spółki pod warunkiem uzyskania zgody:
  • Przy korzystaniu z funkcji „Wyślij do znajomego”: Dane Osobowe żądane w przypadku funkcji jednorazowego użytku (zazwyczaj, imiona i nazwiska oraz adresy email) wykorzystuje się jednokrotnie (np. w celu wysłania wiadomości) i nie są one przechowywane;
  • Przy korzystaniu z Kodu QR lub podobnej funkcji znajdującej się na produktach Wyborowa Pernod Ricard: korzystamy z Danych Osobowych w celu przesłania użytkownikom więcej informacji o produktach, na których znajduje się kod QR lub podobna funkcja, lub o innych produktach;
  • Przy wyrażeniu zgody na pliki cookies na warunkach określonych w Polityce Cookies Wyborowa Pernod Ricard;
  • Przy podawaniu żądanych Danych Osobowych na urządzeniach mobilnych np. iPadach dostępnych w Heritage Centers, gorzelniach: korzystamy z nich w celu przesłania użytkownikom więcej informacji o produktach;
  • Oprócz celu, w jakim użytkownik podał swoje Dane Osobowe, istnieje też możliwość wyboru (za pośrednictwem pola wyboru lub w inny sposób) wyrażenia zgody na wykorzystanie Danych Osobowych w ramach aktywności lub usług innych niż żądana aktywność lub usługa główna. Na przykład, przy zgłaszaniu się do konkursu lub innej promocji, można otrzymać zaproszenie do zapisania się na newslettery lub alerty otrzymywane za pośrednictwem Mediów Cyfrowych prowadzących promocję lub innych stron internetowych. Przy wyborze takich usług dodatkowych, w celu ich świadczenia będziemy korzystać z Danych Osobowych.
  • Po uzyskaniu zgody użytkownika, możemy od czasu do czasu łączyć, aktualizować lub w inny sposób rozszerzać Dane Osobowe zebrane za pośrednictwem naszych Mediów Cyfrowych o dane otrzymane ze źródeł zewnętrznych lub od podmiotów zewnętrznych. Na przykład, możemy łączyć dane czysto demograficzne lub sondażowe (np. dotyczące wieku, płci, gospodarstwa domowego i innych zainteresowań itp.), które nie są powiązane z Danymi Osobowymi użytkownika z Danymi Osobowymi zebranymi za pośrednictwem naszych ofert (np. przy rejestracji konta).

Możemy korzystać z powyższych połączonych danych osobowych lub demograficznych użytkowników do naszych wewnętrznych badań marketingowych
i demograficznych oraz w celu stałej optymalizacji, personalizacji i dostosowywania oferowanych produktów i usług do potrzeb użytkowników. Niektóre z używanych przez nas narzędzi mogą obejmować zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji. W takim przypadku, informujemy użytkowników o warunkach profilowania i mają oni prawo do skorzystania z dodatkowych zabezpieczeń w celu ochrony praw użytkownika określonych szczegółowo w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności.

 • Ponieważ zapewnienie lepszej obsługi również leży w interesie Wyborowa Pernod Ricard
  • Będziemy dbać, aby Dane Osobowe użytkowników były prawidłowe i aktualne oraz unikać ich powielania w naszej bazie danych, poprzez sprawdzanie przy każdym przypadku interakcji z naszą spółką lub jedną z naszych spółek zależnych, czy Dane Osobowe użytkownika są nadal aktualne lub wymagają uzupełnienia czy aktualizacji przy użyciu podanych nam informacji dodatkowych.
  • Po odpowiednim poinformowaniu użytkownika możemy dokonywać profilowania na podstawie monitorowania aktywności użytkownika na naszych Mediach Cyfrowych, aby lepiej poznać jego preferencje czy ośrodek interesów i dostosować nasze wiadomości marketingowe do jego profilu, chyba że zgłosi sprzeciw na warunkach określonych w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności.

4. Co w przypadku braku zgody na podanie swoich Danych Osobowych?

W przypadku decyzji o niepodawaniu Danych Osobowych, gdy użytkownik zostanie o to poproszony, użytkownik może nie mieć możliwości uczestnictwa w niektórych aktywnościach i spersonalizowanych funkcjach, a nasze Media Cyfrowe mogą ograniczać oferowane usługi i promocje. Na przykład, w przypadku odmowy podania swojego adresu e-mail, użytkownik nie będzie mieć możliwości otrzymywania naszych newsletterów ani zarejestrowania się w inny sposób na naszych Mediach Cyfrowych. Jednakże, w celu prostego przeszukiwania naszych Mediów Cyfrowych i aby dowiedzieć się więcej o Wyborowa Pernod Ricard i naszych produktach, nie jest konieczne podawanie swoich Danych Osobowych.
W każdym razie, poinformujemy użytkownika o Danych Osobowych, które są niezbędne do skorzystania z usługi.

5. Komu ujawniamy Dane Osobowe i dlaczego?

Wyborowa Pernod Ricard nigdy nie ujawnia Danych Osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym, które zamierzają wykorzystać je w celu bezpośredniego marketingu chyba że wcześniej wyraźnie poinformowaliśmy o tym użytkownika, a użytkownik wyraził na to zgodę.

Wyborowa Pernod Ricard może ujawnić Dane Osobowe w celach wskazanych w punkcie 3 spółkom powiązanym, (łącznie „Grupa Pernod Ricard”) w szczególności, w następujących okolicznościach: dane gromadzone przez nas w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności mogą pochodzić od podmiotu, któremu są one podawane ale mogą być też udostępnione, pod warunkiem udzielenia zgody przez użytkownika, poprzez taki podmiot innym podmiotom z Grupy Pernod Ricard w celu przekazania użytkownikowi wiadomości i informacji promocyjnych o swoich produktach lub programach, które okazały się dla niego interesujące.

W celu wycofania zgody na podanie i korzystanie z takich informacji, należy taką prośbę skierować w sposób wskazany w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności, podając swoje imię i nazwisko oraz wycofanie zgody na podawanie swoich Danych wszystkim lub niektórym podmiotom z Grupy Pernod Ricard (podając listę tych podmiotów) oraz otrzymywanie od nich informacji marketingowych.

Wyborowa Pernod Ricard może również ujawnić Dane Osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym, lecz tylko w przypadkach wskazanych poniżej:

 • Możemy korzystać z usług usługodawców, agentów lub kontrahentów zapewniających wsparciew zakresie wewnętrznego działania Mediów Cyfrowych oraz pomoc przy zarządzaniu nimi lub różnymi funkcjami, programami i dostępnymi promocjami. Każdy podmiot zewnętrzny zobowiązany jest przez cały czas zapewniać bezpieczeństwo Danych Osobowych na takim samym poziomie jak Wyborowa Pernod Ricard oraz jest zobowiązany do zachowania poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz przetwarzania ich wyłącznie na konkretne polecenie Wyborowa Pernod Ricard;
 • Gdy prowadzimy wspólny lub współsponsorowany program lub promocję na naszych Mediach Cyfrowych wraz z inną spółką, organizacją lub innymi wiarygodnymi podmiotami zewnętrznymi; i, w ramach tego, zbieramy i przetwarzamy Dane Osobowe, możemy je ujawniać naszemu partnerowi lub sponsorowi pod warunkiem uzyskania w wymaganych przypadkach zgody.W przypadku zbierania Danych Osobowych (lub ujawniania ich) przez spółkę inną niż Wyborowa Pernod Ricard lub na rzecz takiej spółki w ramach tej promocji, powiadomimy o tym użytkownika przy zbieraniu Danych Osobowych;

Przy prowadzeniu promocji przy udziale innej spółki, zapewnimy w odpowiednich przypadkach odrębny link do polityki prywatności tej spółki i zachęcamy do zapoznania się z nią przed podaniem swoich Danych Osobowych, gdyż nie możemy zagwarantować, że stosuje ona takie same praktyki prywatności. W przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie zbierania jego Danych Osobowych lub ujawnienia ich przez spółkę inną niż Wyborowa Pernod Ricard lub na rzecz tej spółki, użytkownik może nie zdecydować się na to ani na udział w tych wydarzeniach, przy zbieraniu Danych Osobowych/gdy zostanie o nie poproszony;

 • Możemy też ujawniać Dane Osobowe użytkownika jeśli wymaga tego prawo, lub mamy zasadne podstawy uważać, że działanie takie jest niezbędne, przy stosowaniu się do wymagań prawnych, odpowiedzi na roszczenia lub do ochrony bezpieczeństwa lub praw Wyborowa Pernod Ricard, klientów tej spółki lub innych osób;
 • W przypadku połączenia lub przejęcia spółki Wyborowa Pernod Ricard, w całości lub w części, przez inną spółkę, lub w przypadku sprzedaży lub zbycia przez Wyborowa Pernod Ricard przedsiębiorstwa Wyborowa Pernod Ricard, w całości lub w części, nabywca miałby dostęp do informacji przechowywanych przez przedsiębiorstwo Wyborowa Pernod Ricard, które mogłyby obejmować Dane Osobowe, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa. Podobnie, Dane Osobowe można przekazać w ramach restrukturyzacji spółki, postępowania upadłościowego lub w innym podobnym przypadku, jeśli jest to przewidziane przepisami prawa;
 • Możemy ujawniać zbiorcze Dane Osobowe demograficzne lub sondażowe podmiotom zewnętrznym, lecz dane te są anonimowe i nie pozwalają na ponowną identyfikację jakiejkolwiek osoby. Zbiorcze dane, które ujawniamy mogą obejmować dane anonimowe zebrane przy użyciu plików cookies i innych podobnych technologii śledzenia, jak wskazano w punkcie 2.

6. Czy Dane Osobowe są przekazywane do odbiorców w innych krajach i dlaczego?

Wyborowa Pernod Ricard wchodzi w skład globalnej Grupy Pernod Ricard i Dane Osobowe użytkowników mogą być przekazywane za granicę. Mogą być przekazywane do krajów, w których obowiązują inne przepisy o ochronie danych osobowych niż przepisy obowiązujące w kraju, w którym Dane zostały podane. Dane Osobowe mogą być również przekazywane pomiędzy różnymi spółkami w ramach Grupy Pernod Ricard zlokalizowanymi w różnych krajach. Wyborowa Pernod Ricard stosuje odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo Danych Osobowych w czasie ich przekazywania, a także w miejscu ich odbioru poprzez zastosowanie porozumień opartych na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Lista krajów, w których spółka Wyborowa Pernod Ricard posiada podmiot powiązany, który może otrzymać Dane Osobowe użytkownika jest dostępna tu.

Nasi główni usługodawcy w zakresie obsługi Mediów Cyfrowych mają siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych. Transfer danych osobowych do tych usługodawców dokonywany jest zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa i na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub pakietu Tarczy Prywatności (Privacy Shield). Usługodawcy tacy są również związani umową, która zapewnia wysoki standard ochrony prywatności i wymaga m.in., aby działali oni wyłącznie na polecenie Wyborowa Pernod Ricard oraz wdrażali wszelkie środki techniczne niezbędne do stałego zabezpieczania Danych Osobowych. Użytkownik na prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat mechanizmu, zgodnie z którym dane są przekazywane poza teren EOG pisząc na adres [email protected].

7. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?

Przekazane nam za pośrednictwem Mediów Cyfrowych Dane Osobowe przechowywane są w naszych bazach danych przez czas, w którym konto użytkownika pozostaje aktywne, tak długo jak wymaga tego umowa zawarta użytkownikiem lub przez czas potrzebny do świadczenia żądanych usług lub udzielenia odpowiedzi na pytania lub przesłania rozwiązania problemów, świadczenia ulepszonych i nowych usług. Możemy również przechowywać Dane Osobowe użytkowników przez dłuższy okres zgodnie z naszą wewnętrzną procedurą w tym względzie, jeśli jest to konieczne w celu spełniania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu rozwiązywania sporów oraz egzekwowania umów.

Możemy zatem przechowywać Dane Osobowe po zakończeniu korzystania z usług Wyborowa Pernod Ricard lub naszych Mediów Cyfrowych. Inni odbiorcy Danych Osobowych użytkownika określeni w punkcie 5 mogą przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres w przypadku, gdy jest to konieczne do spełnienia celu, w jakim uzyskaliśmy zgodę na ujawnienie im Danych Osobowych, lub dla zachowania ich własnej zgodności, rozwiązywania sporów, egzekwowania, czy zarządzania archiwami zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Okresy przechowania plików cookies i innych programów śledzenia są szczegółowo określone w Polityce Cookies Wyborowa Pernod Ricard.

8. Jak zabezpieczamy Dane Osobowe użytkowników?

Wyborowa Pernod Ricard stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające poufność i ochronę Danych Osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub naszych aplikacji (Mediów Cyfrowych), w tym Danych wrażliwych. Powyższe działania obejmują między innymi: (i) przechowywanie Danych Osobowych w bezpiecznych warunkach eksploatacji, które są niedostępne publicznie a które są udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom Wyborowa Pernod Ricard, agentom i kontrahentom; oraz (ii) weryfikację tożsamości zarejestrowanych użytkowników przed udzieleniem im dostępu do przechowywanych Danych Osobowych.

9. Jak wykonywać prawa do korzystania ze swoich Danych Osobowych?

W celu skorzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych skontaktuj się z nami na adres wskazany w punkcie 12 poniżej:

 • W przypadku, gdy Dane Osobowe były przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody
 • Użytkownik może zwrócić się o dostęp do treści swoich Danych Osobowych, w szczególności kategorii danych używanych do profilowania lub procesu podejmowania decyzji
 • Użytkownik może zwrócić się o poprawienie swoich Danych Osobowych w przypadku, gdy są one nieścisłe, niepełne lub nieaktualne, w szczególności danych w profilu
 • Użytkownik może zwrócić się o usunięcie swoich Danych Osobowych (i) w przypadku, gdy nie są one już konieczne w celu ich przetwarzania, (ii) odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych wyłącznie w zakresie tej zgody, (iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (iv) niezgodnego z prawem przewarzania Danych Osobowych, (v) gdy Dane Osobowe wymagają usunięcia w celu spełnienia obowiązku prawnego obowiązującego spółkę Wyborowa Pernod Ricard Wyborowa Pernod Ricard podejmie uzasadnione działania w celu poinformowania o tym innych podmiotów z Grupy Wyborowa Pernod Ricard.
 • Użytkownik może zwrócić się o ograniczenie przetwarzania (i) w przypadku zakwestionowania prawidłowości swoich Danych Osobowych, aby umożliwić spółce Wyborowa Pernod Ricard sprawdzenie prawidłowości, (ii) w przypadku, gdy użytkownik chce raczej ograniczyć przetwarzanie swoich Danych Osobowych niż usunąć je chociaż przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) w przypadku, gdy użytkownik chce, aby spółka Wyborowa Pernod Ricard przechowywała jego Dane Osobowe gdyż są one konieczne do obronyw przypadku roszczeń, (iv) w przypadku, gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania lecz spółka Wyborowa Pernod Ricard przeprowadza weryfikację w celu sprawdzenia podstaw takiego przetwarzania, które mogą być nadrzędne wobec praw użytkownika.
 • Użytkownik może zwrócić się o przeniesienie podanych Danych Osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie prowadzone jest na podstawie zgody użytkownika lub w celu realizacji umowy.
 • Użytkownik ma zawsze możliwość odmowy podawania nam swoich Danych Osobowych. W takim przypadku, oferowane aktywności i funkcje będą ograniczone.
 • Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas swoich Danych Osobowych, w szczególności przetwarzania w celach marketingowych na podstawie profilowania.

Jeśli nie chcesz otrzymywać newsletterów, ogłoszeń lub innych wiadomości lub usług za pośrednictwem Mediów Cyfrowych, prosimy przy rejestracji o niewybieranie opcji otrzymywania takich wiadomości lub usług. W przypadku wyboru takiej opcji, a w późniejszym czasie rezygnacji z tego wyboru, należy kliknąć na link wycofania znajdujący się w naszych wiadomościach.

W przypadku każdej wiadomości mailowej, dajemy użytkownikom możliwość rezygnacji
z otrzymywania ich w przyszłości (tj. anulowania subskrypcji). Wystarczy dopełnić proces anulowania lub działać zgodnie ze wskazówkami podanymi w mailu.

Użytkownik ma również prawo do wydania ogólnych lub szczegółowych instrukcji w zakresie korzystania z danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Polityki Prywatności po jego śmierci.

Ponadto w przypadku udziału w programie, w który zaangażowane są podmioty zewnętrzne oraz wyrażenia, w ramach tego programu, zgody na otrzymywanie w przyszłości wiadomości bezpośrednio od tych podmiotów zewnętrznych, aby zrezygnować z ich otrzymywania należy bezpośrednio skontaktować się z tymi podmiotami. Proces ten może być opisany w polityce prywatności tych podmiotów zewnętrznych.

W przypadku realizacji swoich praw, użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości.

Wyborowa Pernod Ricard nie będzie przetwarzać Danych Osobowych obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o ile nie jest to konieczne dla realizacji umowy (np. w celu uniknięcia fałszywej zapłaty) lub pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody użytkownika, w celu lepszego spełniania potrzeb użytkownika zgodnie z jego preferencjami. Należy zauważyć, że w takim przypadku, przekażemy użytkownikowi za pośrednictwem warstwowych zawiadomień (layered notices) informację o warunkach przetwarzania jego Danych Osobowych, stworzonym profilu, sposobie korzystania z profilu oraz uzasadnienia tego procesu. Zwrócimy się również o wyraźną zgodę na takie profilowanie, jeśli nie jest to konieczne dla realizacji umowy.

Należy zauważyć, że zautomatyzowane narzędzia podlegają regularnej kontroli, aby mieć pewność co do uczciwości przetwarzania Danych Osobowych. Przy tworzeniu profili wdrażane są szczególne środki np. dotyczące minimalizacji danych. Chętnie poznamy opinię użytkownika wyrażoną za pośrednictwem powyższego prawa dostępu. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec wyniku zautomatyzowanej decyzji wysyłając maila na adres kontaktowy wskazany w punkcie 12 poniżej.

10. Jak traktujemy Dane Osobowe małoletnich?

Nasz Serwis nie jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich („Osoby Niepełnoletnie”), zatem świadomie nie gromadzimy ich danych osobowych. Aby założyć konto, podejmować działania
na naszych Media Cyfrowych trzeba mieć ukończone co najmniej osiemnaście lat. Założenie konta lub podejmowanie działań na naszych Mediach Cyfrowych oznacza, że osoba dokonująca takich czynności oświadczyła, że ma co najmniej osiemnaście lat i jest zdolna do zobowiązania się do stosowanie się do naszego Regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku zawiadomienia, że Dane Osobowe podane za pośrednictwem Mediów Cyfrowych podała Osoba Niepełnoletnia, Dane te zostaną usunięte.

11. Linki do innych stron podmiotów zewnętrznych

Nasze Media Cyfrowe mogą zawierać linki do innych stron lub usług obsługiwanych lub kontrolowanych przez podmioty zewnętrzne. Są to linki reklamodawców, sponsorów i partnerów korzystających z naszego logotypu (ów) w ramach umowy co-brandingu. Podmioty te są od nas niezależne zatem korzystanie z ich stron i funkcji podlega zasadom polityki prywatności tych podmiotów umieszczonym na tych stronach. Nie odpowiadamy ani nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub praktyki biznesowe jakichkolwiek stron podmiotów zewnętrznych. Przed podaniem swoich Danych Osobowych należy zatem zachować ostrożność
i zapoznać się z odpowiednimi zasadami polityki prywatności mającymi zastosowanie do odwiedzanych stron zewnętrznych.

12. Kontakt ze spółką lub odpowiednim Organem Kontroli

W razie jakichkolwiek pytań, zażaleń lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub naszych praktyk zbierania danych, prosimy o kontaktowanie się z Wyborowa Pernod Ricard poprzez przesłanie maila do: [email protected].

Informujemy, że w przypadku wątpliwości dotyczących warunków przetwarzania twoich Danych Osobowych przez Wyborowa Pernod Ricard, można również wnieść skargę do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: nazwa organu zależeć będzie od stanu prawnego w momencie składania skargi).

Ostatnia aktualizacja: MAJ 2018