irish highball against white background

Irish Highball

Irlandzka Whiskey, Sok Z cytryny, Woda Gazowana, Cytryna