blue blazer against white background

Blue Blazer

Scotch Whisky, Wrzątek, Brązowy Cukier, Cytryna