absolut berri cosmo against white background

Absolut Berri Cosmo

Absolut Berri Açaí, Sok Żurawinowy, Triple Sec, Sok Z limonki, Pomarańcza