kiwi collins against white background

Kiwi Collins

Absolut Vodka, Succo Di Limone, Sciroppo, Soda, Kiwi