sakini against white background

Sakini

Absolut Vodka, Саке, Огурец