Napoje i koktajle z Aquavit

Lekcja łaciny: Aqua vitae oznacza „woda życia”. Oprócz tego aquavit (lub akvavit) to skandynawska wódka gatunkowa. Najczęściej pita zmrożona, jak <i>schnapps</i>. Może być zastąpiona wódką.