victor special against white background

Victor Special

Bourbon, Sok Z cytryny, Sok Pomarańczowy, Triple Sec, Słodki Wermut