summertime against white background

Summertime

Absolut Vodka, Wytrawny Wermut, Sok Z cytryny, Tonik, Grejpfrut