Raymond Hitch Cocktail

Wermut Włoski, Sok Pomarańczowy, Bittersy Pomarańczowe, Pomarańcza