polynesian apple against white background

Polynesian Apple

Koniak, Applejack, Sok Ananasowy, Ananas