polynesian apple against white background

Polynesian Apple

Coñac, Applejack, Zumo De Piña, Piña