opera against white background

Opera

Absolut Vodka, Sok Grejpfrutowy, Sok Ananasowy, Sherry