old potato against white background

Old Potato

Applejack, Wytrawny Wermut, Irlandzka Whiskey