dream of naples against white background

Dream of Naples

Campari, Bitter, Bourbon, Triple Sec, Wisienka Maraskino