ambrosia against white background

Ambrosia

Koniak, Calvados, Sok Z cytryny, Triple Sec, Szampan