polynesia against white background

Polynesia

蛋白, 淡色朗姆酒, 青柠汁, 西番莲果汁