malibu bullfisher against white background

Malibu Bullfisher

马利宝朗姆酒, 鲜榨苹果汁, 姜汁啤酒

2.65 from 38 votes

配料

How to mix a Malibu Bullfisher

添加所有原料到烈酒杯中。

评价此饮料配方

马利宝朗姆酒 鲜榨苹果汁 姜汁啤酒