malibu piña colada in environment
malibu piña colada in environment
malibu piña colada against white background

Malibu Piña Colada

马利宝朗姆酒, 椰浆, 菠萝汁, 樱桃, 菠萝

3.95 from 1443 votes

配料

How to mix a Malibu Piña Colada

在波士顿摇酒壶中装满冰块。 添加马利宝朗姆酒 、椰浆。 摇匀、过滤到葡萄酒杯中。 用菠萝汁加满。 用樱桃 、菠萝装饰。

评价此饮料配方

马利宝朗姆酒 椰浆 菠萝汁 樱桃 菠萝