absolut michelantro 2 against white background

Absolut Michelantro 2

Absolut Vodka, Piwo, Sos Chili, Sos Worcestershire, Sok Z limonki, Salt, Limonka