baby cocktail against white background

Baby Cocktail

Nata, Zumo De Piña, Piña