godson against white background

Godson

阿玛雷托酒, 奶油, 苏格兰威士忌