alabama slammer no 2 against white background

Alabama Slammer No 2

阿玛雷托酒, 波本酒(桃子风味), 柠檬汁, 橙汁, 桃子

1.25 from 17 votes

配料

How to mix a Alabama Slammer No 2

在波士顿摇酒壶中装满冰块。 添加所有原料。 摇匀、过滤到用冰块装满威士忌杯中。 用桃子装饰。

评价此饮料配方

阿玛雷托酒 波本酒(桃子风味) 柠檬汁 橙汁 桃子