absolut berri açai sour against white background

Absolut Berri Açai Sour

菠萝, 超细蔗糖, 绝对风味伏特加(巴西莓味), 柠檬, 蓝莓

2.55 from 46 votes

配料

How to mix a Absolut Berri Açai Sour

在波士顿摇酒壶中捣碎菠萝 、超细蔗糖。 添加绝对风味伏特加(巴西莓味)。 摇匀、过滤到用碎冰装满葡萄酒杯中。 用柠檬 、蓝莓装饰。

评价此饮料配方

菠萝 超细蔗糖 绝对风味伏特加(巴西莓味) 柠檬 蓝莓