Sidecar

Koniak, Triple Sec, Sok z cytryny, Orange Zest