red dollar holiday punch against white background

Red Dollar Holiday Punch

Absolut Vodka, Sok Żurawinowy, Sok Z granatu, Sok Z limonki, Pomarańcza