flaming flamingo against white background

Flaming Flamingo

Koniak, Likier Miętowy, Triple Sec