kiwi shooter against white background

Kiwi Shooter

Absolut Vodka, Purea Di Kiwi, Sciroppo