victoria highball against white background

Victoria Highball

Granadina, Pastis, Soda