mellow martini against white background

Mellow Martini

Absolut Vodka, Licor De Plátano, Licor De Lichi, Zumo De Lichi, Zumo De Piña, Lichi