sas polar against white background

Sas Polar

Bourbon, Kirschlikör, Orangensaft