whisky smash in environment
whisky smash in environment
whisky smash against white background

Whisky smash

苏格兰威士忌, 柠檬汁, 简易糖浆, 薄荷叶

2.65 from 349 votes

配料

How to mix a Whisky smash

在波士顿摇酒壶中装满冰块。 添加所有原料。 摇匀、过滤到威士忌杯中。 用薄荷叶装饰。

评价此饮料配方

苏格兰威士忌 柠檬汁 简易糖浆 薄荷叶