ten-ton against white background

Ten-ton

干味苦艾酒, 西柚汁, 黑麦威士忌, 酒浸樱桃