gin tonic in environment
gin tonic in environment
gin tonic against white background

Gin Tonic

金酒, 汤力水, 柠檬

4 from 1362 votes

配料

How to mix a Gin Tonic

在长水杯中装满冰块。 添加所有原料。 用柠檬装饰。

评价此饮料配方

金酒 汤力水 柠檬