frozen daiquiri in environment
frozen daiquiri in environment
frozen daiquiri against white background

Frozen Daiquiri

古巴陈酿朗姆酒, 青柠汁, 简易糖浆, 青柠

2.5 from 322 votes

配料

How to mix

在搅拌机中装满碎冰。 添加所有原料。 搅拌、倒入到冰镇 鸡尾酒杯中。 用青柠装饰。

评价此饮料配方

古巴陈酿朗姆酒 青柠汁 简易糖浆 青柠