frozen daiquiri in environment
frozen daiquiri in environment
frozen daiquiri against white background

Frozen Daiquiri

古巴陈酿朗姆酒, 青柠汁, 简易糖浆, 青柠

2.5 from 323 votes

配料

How to mix a Frozen Daiquiri

在搅拌机中装满碎冰。 添加所有原料。 搅拌、倒入到冰镇 鸡尾酒杯中。 用青柠装饰。

评价此饮料配方

古巴陈酿朗姆酒 青柠汁 简易糖浆 青柠