french bison-tini against white background

French Bison-tini

黑色覆盆子利口酒, 野牛草风味伏特加, 菠萝汁, 覆盆子

2.75 from 306 votes

配料

How to mix a French Bison-tini

在波士顿摇酒壶中装满冰块。 添加所有原料。 摇匀、过滤到鸡尾酒杯中。 用覆盆子装饰。

评价此饮料配方

黑色覆盆子利口酒 野牛草风味伏特加 菠萝汁 覆盆子