chi-chi in environment
chi-chi in environment
chi-chi against white background

Chi-chi

绝对伏特加原味, 奶油, 菠萝汁, 菠萝

2.3 from 37 votes

配料

How to mix a Chi-chi

在搅拌机中装满冰块。 添加所有原料。 搅拌、倒入到葡萄酒杯中。 用菠萝装饰。

评价此饮料配方

绝对伏特加原味 奶油 菠萝汁 菠萝