bunny hug against white background

Bunny Hug

法国茴香酒, 金酒, 苏格兰威士忌

1.5 from 230 votes

配料

How to mix a Bunny Hug

在调酒杯中装满冰块。 添加所有原料。 搅动、过滤到鸡尾酒杯中。

评价此饮料配方

法国茴香酒 金酒 苏格兰威士忌