buck against white background

Buck

绿薄荷利口酒, 柠檬汁, 金酒, 姜汁汽水

1.5 from 181 votes

配料

How to mix a Buck

在长水杯中装满冰块。 添加绿薄荷利口酒、柠檬汁 、金酒。 用姜汁汽水加满。

评价此饮料配方

绿薄荷利口酒 柠檬汁 金酒 姜汁汽水