absolut wild tea gimlet against white background

Absolut Wild Tea Gimlet

绝对风味伏特加(野茶味), 青柠汁, 简易糖浆