loading-svg

Absolut Very Berry

absolut very berry
原料

Display in:

如何混合

在长水杯中捣碎青柠、蓝莓、黑莓 、超细蔗糖。 用碎冰装满。 添加绝对伏特加原味。 搅动。 悬浮黑莓利口酒。

饮品评分