loading-svg
Absolut Mango Passion  In Environment
Absolut Mango Passion  In Environment
Absolut Mango Passion  Against White Background

Absolut Mango Passion

添加绝对风味伏特加(芒果味), 柠檬汁, 百香果, 超细蔗糖
原料

如何混合

在波士顿摇酒壶中捣碎百香果 、超细蔗糖。 用冰块装满。 添加添加绝对风味伏特加(芒果味) 、柠檬汁。 摇匀、过滤到用碎冰装满威士忌杯中。 用百香果装饰。

评价食谱