loading-svg

Absolut Apeach Toddy

absolut apeach toddy
原料

Display in:

如何混合

添加绝对风味伏特加(蜜桃味)、橙皮力娇酒 、蜂蜜到长水杯中。 用苹果汁(热)加满。 用橙子装饰。

饮品评分